Dlaczego warto korzystać z pomocy radcy prawnego przy przygotowywaniu pism procesowych?

Pisma procesowe są nieodzownym elementem każdego postępowania sądowego. Ich stworzenie jest jednak sporym problemem dla osoby nieobeznanej z prawem i obowiązującymi w sądach procedurami. Rozwiązaniem może być sięgnięcie po pomoc radcy prawnego. Dlaczego warto to zrobić?

Jakie pisma tworzone są w trakcie postępowania sądowego?

Jak możemy przeczytać na stronie https://www.prawnik-zamosc.pl/, pisma procesowe mogą mieć różnoraki charakter: niektóre spośród nich składane są w celu zainicjowania odpowiednich procedur, inne zawierają wnioski stron, jeszcze inną grupą są zażalenia na postępowanie organów wymiaru sprawiedliwości. Pisma tworzone w toku postępowania cywilnego będą się przy tym zazwyczaj znacząco różniły od tych, które będą nam potrzebne w trakcie sprawy karnej czy postępowania administracyjnego. Co więcej, niekiedy należy użyć odpowiedniego formularza – niewywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało zwrotem pisma w celu jego przeredagowania. Konsekwencją tego może być wydłużenie całej procedury.

Dlaczego warto powierzyć napisanie pisma procesowego radcy prawnemu?

Wspomniana wyżej różnorodność pism procesowych nie jest jedyną kwestią, jaka może utrudnić laikowi ich stworzenie. Innym problemem bywa zawiłość i niejasność procedur. Co więcej, przepisy mogą zmieniać się w trakcie postępowania. Prawnik jest w stanie na bieżąco śledzić takie zmiany – przykład tego znajdziemy na stronie https://www.prawnik-zamosc.pl/Sekcja_4-_Aktualnosci,d,5.html – natomiast dla laika bywa to kłopotliwe. Warto przy tym pamiętać, że niedopełnienie niektórych formalności może rodzić dla nas poważne konsekwencje. Inną jeszcze kwestią jest wspomniana wyżej konieczność zastosowania w niektórych sprawach specjalnych formularzy. Wszystkich tych problemów i niebezpieczeństw unikniemy, korzystając z fachowej pomocy prawnej.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy tworzeniu pism?

Powierzając radcy prawnemu stworzenie odpowiednich pism procesowych, możemy liczyć na pełną fachowość: specjalista taki nie tylko użyje odpowiednich sformułowań, lecz również w prosty sposób opisze istotę sprawy, odpowiednio zatytułuje stworzony dokument i zadba o precyzyjne określenie stron oraz właściwego sądu. Równie ważnym elementem jest załączenie do pisma odpowiednich dokumentów – prawnik, obeznany z procedurami sądowymi, podpowie nam, które z nich są niezbędne, zadba też, by miały one odpowiednią formę. Inną kwestią, w której możemy liczyć na jego pomoc, jest opatrzenie dokumentu podpisem odpowiedniej osoby. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy w sprawie występuje kilku reprezentantów jakiegoś podmiotu (np. spółki).

W czym jeszcze może nam pomóc radca prawny?

Warto zdawać sobie sprawę z faktu, że pomoc prawnika nie musi ograniczać się do samego tylko tworzenia pism procesowych. Może on również podpowiedzieć nam rozwiązania, na które – z braku wiedzy i doświadczenia – sami byśmy nie wpadli. Niekiedy równie istotny jest jego udział w określeniu, czego nie powinniśmy robić w toku danego postępowania. Prawnik może też reprezentować nas w trakcie trwania sprawy – usługa taka obejmuje zazwyczaj udział w rozprawach, pomoc w analizie dokumentów i dowodów, dostarczonych przez stronę przeciwną oraz – w razie konieczności – w negocjacjach, prowadzących do ugody.