Pomoc humanitarna dla Ukrainy

W ostatnich miesiącach ludzie na całym świecie, podziwiali siłę i odwagę narodu ukraińskiego w obliczu agresji Rosji.

Organizacje charytatywne w wielu krajach robią wiele, aby wesprzeć i udzielić pomocy uchodźcom, którzy uciekają przed wojną i szukają schronienia na terenie Unii Europejskiej. Rozwijająca się sytuacja na Ukrainie sprawia, że tysiące ludzi potrzebują niezbędnej, ratującej życie pomocy, i naszym obowiązkiem jest jej udzielić.

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Przeczytaj najnowsze informacje o Ukrainie

Organizacje charytatywne na całym świecie pomagają Ukraińcom na Ukrainie i w krajach przygranicznych, jak również w innych krajach, do których docierają uchodźcy uciekający przed konfliktem zbrojnym. Oznacza to wspieranie uchodźców żywnością, pierwszą pomocą i lekami, dostarczana jest również odzież i środki czystości. Na terenie Ukrainy oznacza to wspieranie szpitali i placówek służby zdrowia, naprawa kluczowej infrastruktury, pomoc w remoncie domów, ośrodków zdrowia, szkół i domów kultury.

Pomoc oferowana jest zgodnie z potrzebami uchodźców, którzy zostali dotknięci kryzysem i musieli porzucić swoje domy lub zostali wydaleni z terenów walk i szukają schronienia w innych krajach. Ukraińscy uchodźcy prawdopodobnie doświadczyli traumy i przybywają z niewielkimi lub żadnymi rzeczami. Będą potrzebować krótkoterminowego i długoterminowego wsparcia, więc nasza pomoc i kwota pieniędzy potrzebna do jej sfinansowania wciąż rośnie. Potrzeba wiele wsparcia oraz pomocy humanitarnej w miarę rozwoju konfliktu na Ukrainie, ponieważ w wyniku działań wojennych ucierpiało wielu cywili.

Informacje o Ukrainie możemy znaleźć online na wielu portalach. Znajdziemy tam najnowsze informacje na temat tego, co aktualnie dzieje się na terenie Ukrainy, dostępne są również mapy, na których można zobaczyć, gdzie obecnie toczą się działania zbrojne, jak wyglądają linie frontu. Możemy również przeczytać o tym, jak można pomagać uchodźcom, jaki rodzaj pomocy jest potrzebny dla osób pozostałych na Ukrainie. Znajdziemy również w serwisie kanały telewizji ukraińskiej, jak również kanały YouTube związane z Ukrainą.