Co to są alimenty i kiedy sąd je przyznaje?

Alimenty na dziecko to orzeczona przez sąd płatność jednego z rodziców na rzecz rodzica sprawującego opiekę nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub separacji prawnej, jako wkład w koszty wychowania dziecka.

Jest to przepis gwarantujący, że dziecko powinno otrzymać równe wsparcie od obojga rodziców, jakie otrzymałoby, gdyby nie doszło do rozwodu. Wysokość alimentów wylicza się na podstawie dochodów i wydatków, liczby dzieci w związku i wielu innych czynnikach, aby ustalić miesięczne płatności na dzieci.

Co to są alimenty i kiedy sąd je przyznaje?

W jaki sposób sąd wylicza wysokość alimentów?

Dziecko powinno otrzymywać taką samą część dochodu rodziców, jaką otrzymałoby, gdyby rodzice nie rozwiedli się. Oblicza się alimenty na dzieci jako szacunkową część dochodu każdego z rodziców, która zostałaby przydzielona dziecku, gdyby mieszkało w nienaruszonym gospodarstwie domowym. Stosowany odsetek zależy od liczby dzieci, a w niektórych sytuacjach od ich wieku. Podczas ustalenia alimentów na dziecko często stosuje się wyłącznie dochód rodzica nieotrzymującego opieki, albo brutto, albo netto. Ustala się wysokość alimentów jako procent dochodu tego rodzica.

Czasami rodzic z różnych powodów opóźnia wypłatę alimentów lub też nie płaci ich wcale. Wtedy konieczne jest podjęcie kroków w celu wyegzekwowania nakazu alimentacyjnego za pośrednictwem systemu sądowego. Nakazy alimentacyjne są jak inne rodzaje orzeczeń cywilnych. Można je zebrać poprzez zajęcie wynagrodzenia rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, zajęcie kont bankowych i innego mienia osobistego lub ustanowienie zastawu na nieruchomości.

Przepisy zezwalają również na pobranie zaległych alimentów ze zwrotów podatku dochodowego. Osoby, które nie płacą alimentów, mogą również zostać narażone na zawieszenie uprawnień do prowadzenia pojazdów, paszportów i licencji zawodowych. W niektórych przypadkach sędzia może podjąć decyzję o nałożeniu kary więzienia za niepłacenie alimentów. Skontaktuj się z kancelarią ze strony https://kancelariamistewicz.com.pl/alimenty, jeśli chcesz założyć sprawę o alimenty. Zatrudnienie prawnika pozwoli ci uniknąć bezpośredniego kontaktu z drugim rodzicem. Pomoże to również zapewnić, że twoje dziecko otrzyma jak najwięcej pieniędzy bez zwłoki.